Rendeletek

2011. évi költségvetés

Étkezési térítési díjak

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 2010. évi költségvetési módosítás

2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Magánszemélyek kommunális adójáról

2012. évi költségvetési rendelet

Szociális rendelet

Ivóvízdíjról szóló rendelet hatályon kívűl helyezése

Az élelmezés intézményi térítési díjairól szóló rendelet

Egeralja község Önkormányzatának szervezeti ésműködési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet

Egeralja község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Egeralja község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet-tervezete Egeralja község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egeralja község képviselő-testületének 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Egeralja község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről

Egeralja község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az élelmezés intézményi térítési díjairól

Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 16/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról

Egeralja község képviselő-testületének 7/2013.(V.10.) önkormányzati rendelete: Egeralja község képviselő-testületének 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egeralja község képviselő-testületének 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelete: A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

10/2013.(VI.24. ) önkormányzati rendelet
a falugondnoki szolgálatról szóló 13/2008. (XII.1.) ÖK rendelet módosításáról

Egeralja Község Önkormányzata
11/2013.(VII.29.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról 

Egeralja Község Önkormányzata

13/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Egeralja község önkormányzata
12/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete
Egeralja község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Egeralja község képviselő-testületének
2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete
Egeralja község képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)

Helyi Esélyegyenlőségi Program

             14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

Egeralja község Önkormányzata
1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

Egeralja község Önkormányzata
2/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet
A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról